44 địa phương quyết định thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2021 - 2022

Share:

 

44 địa phương quyết định thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2021 - 2022

Tính đến sáng 17/8, 44 tỉnh, thành phố công bố thời gian, phương án tổ chức tựu trường và khai giảng năm học 2021 - 2022.

44 địa phương quyết định thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2021 - 2022

Ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9, riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8; tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9; kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022. Các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Năm học 2021- 2022, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ quyết định kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Theo quy định của Bộ, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần). Với giáo dục thường xuyên là 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Hà Cường

Nguồn: https://baomoi.com/44-dia-phuong-quyet-dinh-thoi-gian-tuu-truong-khai-giang-nam-hoc-2021-2022/c/39901793.epi?fbclid=IwAR3kGjH9r87ClTS7PnyB7PjBXHNFKEv9i_io9mzVQg4PxHFjCXaufj9CkAg


Không có nhận xét nào