Vùng dậy "lật kèo" thoát cửa tử, ngựa vằn tung cước khiến sư tử sấp mặt

Share:

Mặc dù đã ngoạm được vào cổ con mồi nhưng sư tử lại phải nhận trái đắng trước pha phản đòn đầy uy lực của ngựa vằn.

Vùng dậy "lật kèo" thoát cửa tử, ngựa vằn tung cước khiến sư tử sấp mặt


Vùng dậy "lật kèo" thoát cửa tử, ngựa vằn tung cước khiến sư tử sấp mặt

Nguồn: http://danviet.vn/vung-day-lat-keo-thoat-cua-tu-ngua-van-tung-cuoc-khien-su-tu-sap-mat-5020212411101214373.htm

Không có nhận xét nào